Informuję, że przetwarzam Twoje dane osobowe. Troska o poufność powierzonych przez Ciebie danych jest dla mnie kluczowa. Stosuję wymogi prawa, w tym RODO, a także dbam w sposób praktyczny, aby Twoje dane osobowe były w pełni bezpieczne.

Zakres i szczegóły przetwarzania Twoich danych osobowych przedstawiam poniżej:

 

1. Administratorem danych osobowych jest psycholog Anna Dąbska prowadząca gabinet psychoterapii, z którą w sprawie swoich danych możesz skontaktować się: 

 • listownie pisząc na adres: Gabinet Psychoterapii Anna Dąbska, Wrocław, ul. Gwiaździsta 10/2

 • telefonicznie pod numerem +48 783 180 452

 • mailowo pod adresem e-mail: kontakt@psycholog-anna-dabska.pl 

 • poprzez formularz kontaktowy na stronie: www.psycholog-anna-dabska.pl (zakładka kontakt)

 

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane przeze mnie w celach:

 • zawarcia i wykonywania umowy (kontraktu) na prowadzenie psychoterapii, na podstawieTwojego zainteresowania własną terapią i moimi usługami w tym zakresie

 • w celu archiwizacji Twoich danych zgodnie z przepisami prawa

 

3. Oświadczam, że nie będę przetwarzać Twoich danych, które nie zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie, a zwłaszcza informuję, że nie będzie utrwalany Twój wizerunek, ani głos.

 

4. Informuję, że istnieje możliwość, iż będę udostępniać Twoje dane osobowe, które przetwarzam, do następujących kategorii podmiotów 

 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa

 • podmiotowi świadczącemu usługi finansowe (księgowość), gdy zażądasz rachunku imiennego, w przypadku kiedy będę korzystała z zewnętrznych usług księgowych

 • innym podmiotom upoważnionym przez Ciebie

 

5. Informuję, że Twoje dane będą przechowywane przez czas określony obowiązującymi przepisami prawa lub do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania, jeśli przetwarzanie następowało na podstawie zgody. 

 

6. Dane, które przetwarzamy będziemy przechowywać przez czas określony przez przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach Administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu. 

 

7. Informuję, że przysługuje Tobie:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

 • prawo do usunięcia danych

 • ograniczenia przetwarzania danych

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 • prawo do przenoszenia danych

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie

 

8. Informuję, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Zaznaczam, że jeżeli nie podasz danych podstawowych, identyfikujących Ciebie przy transakcji w sposób wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącym przepisom podatkowym, to w takim przypadku mogę odmówić zawarcia umowy.

RODO

Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych przez psycholog Annę Dąbską 

Psychoterapia Wrocław i online

Jeżeli masz pytania lub chcesz umówić się na wizytę

>>> Zadzwoń, napisz maila lub wyślij formularz <<<

Copyright 2020 © Psychoterapia Anna Dąbska